GINOP-5.2.4-16-2017-02295

A projektről


Kedvezményezett neve: Alfa Proxima-X Kft.
Projekt címe: „Az Alfa Proxima-X Kft. gyakornoki programja”
Projekt azonosítószáma: GINOP-5.2.4-16-2017-02295
A projekt kezdő időpontja: 2018.06.01.
A projekt fizikai befejezés időpontja: 2019.08.15.
Támogatási összeg: 24 843 204 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása


Projektünk célja, hogy a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedését, munkatapasztalat szerzését segítsük, azzal, hogy lehetőséget biztosítunk a későbbi elhelyezkedésükhöz szükséges szakmai tapasztalatok megszerzéséhez. 

A törvények gyors változása, és a technológia fejlődése elengedhetetlenné teszi, hogy alkalmazottaink tudása mindig naprakész legyen, valamint olyan embereket alkalmazzunk, akik képesek a folyamatos fejlődésre, hajlandóak legyenek az innováció befogadására, ne zárkózzanak el az újdonságoktól. A fiatal frissen végzett munkaerő nyitott a tudásra, az egyes szakterületek legfrissebb információival rendelkeznek, rugalmasan, gyorsan alkalmazkodnak a változásokhoz, nem utolsó sorban magasan motiváltak. A pénzügyi és számviteli pályán folyamatosan felmerülő munkaerőigény miatt fontos számunkra a fiatalok folyamatos tanítása, képzése. A munkaerő piacon frissen megjelenő munkaerőben látjuk a lehetőséget, ezért foglalkoztatunk gyakornokokat.  

Az Alfa Proxima-X Kft. 2018.06.01 és 2019.09.10 között valósította meg gyakornoki programját a cég debreceni telephelyén. A projekt keretében 2019.06.01-től 10 fő (ebből 1 fő megváltozott munkaképességű) gyakornokot heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztattunk. Feladatuk volt a mindennapi irodai adminisztrációs tevékenység segítése, betekintést nyerhettek a kettős könyvvitel hétköznapi használatának világába, valamint a bérszámfejtéssel is megismerkedhettek. 

Úgy gondoljuk, az iskolában megszerzett elméleti tudás nem feltétlenül elegendő egy könyvelői pozíció betöltéséhez, ezért fontos, hogy a gyakornokok megtapasztalják, hogyan zajlik a könyvelés valós cégeknek valós adatokkal. 

A projekt keretében 2 fő vállalati kapcsolattartót is alkalmaztunk. A kapcsolattartók cégünk könyvelői, akiket cégünk több éve alkalmaz. Előtérbe helyeztük a gyakornok és a kapcsolattartó személyes együttműködését, elősegítve minden egyes gyakornok képességéhez mért fejlődését.  Tudásuk folyamatos mérését elengedhetetlennek tartottuk, ezért állandó felmérésekkel szereztünk bizonyosságot munkánk sikerességéről. 

Fontosnak tartottuk ezen kívül a gyakornokok további tanulásra való motiválását, egyetemen, illetve nyelviskolákban. 
A gyakornokok elhelyezéséhez irodai eszközök beszerzése is megvalósult: minden gyakornok számára külön számítógép, monitor, szoftverek, 2 darab nyomtató és bútorok kerültek beszerzésre.